MIKULÁŠ přišel do sokola 2016

S jednodenním zpožděním dorazil svatý Mikuláš s doprovodem i do sokolovny v Rajhradě. To se 6. prosince 2016 v podvečer konala mikulášská besídka, pořádaná TJ Sokol Rajhrad. Po úvodním slově starosty tělocvičné jednoty br. Vladimíra Ohlídala, měly hlavní slovo sokolské děti, které předvedly za dohledu cvičitelek a cvičitelů ukázky svých dovedností. A tak postupně cvičili rodiče s dětmi, děti bez rodičů, sokolníci (s maminkami), mladší žákyně a žáci a starší žáci. Jejich vystoupení ocenili potleskem rodiče a prarodiče dětí.

To hlavní se ale událo až po hlasitém vyvolání Mikuláše. Svatý muž se ujistil, zda je správně v Rajhradě, poté vyslechl básničky a písničky dětí a za pomoci půvabného anděla rozdal všem dětem mikulášské balíčky. Děti si je zasloužily, protože jak známo, v Rajhradě nezlobily. Mohl to potvrdit i strašidelný čert, jenž tentokrát žádné děcko do pytle nestrčil.

J. Ž.