Město Rajhrad má mobilní, uměle chlazené kluziště.

Žít v Rajhradě znamená žít na Jižní Moravě, což je krásný kraj, vinařský, s krásnými slunečnými léty.

Současně však také kraj převážně s teplými zimami. A i když se tomu letošní průběh zimy vymyká, jsou zdejší zimy převážně beze sněhu a na blátě. Za těchto podmínek jsou dětem i dospělým zimní radovánky v Rajhradě a okolí nedostupné, navíc terénní podmínky ani při sněhové nadílce příležitosti k sáňkování a bobování nenabízejí, o lyžování ani nemluvě. Takže někdy od konce října do března nebylo do letošní zimy možné nabídnout dětem aktivní pobyt venku.

V minulých letech se členové TJ Sokol Rajhrad snažili, pokud přišly mrazy, nastříkat kluziště na ploše tenisových kurtů. Pokud to klimatické podmínky dovolily a led se podařilo udělat, bylo kluziště velmi hojně navštěvováno a to zejména dětmi a mládeží.

Bohužel v mnoha letech klimatické podmínky toto úsilí znehodnocovaly, v posledních mnoha zimách se bruslilo vždy jen několik dní. Přitom bruslení na venkovním kluzišti je v zimě, v podmínkách Rajhradu, v podstatě jedinou možnou a vhodnou venkovní aktivitou pro děti, mládež i dospělé.

Z tohoto důvodu vznikla myšlenka pořízení mobilního, uměle chlazeného kluziště, které by umožnilo dětem, mládeži i dospělým bruslařské radovánky po celé zimní období, od začátku prosince do března bez ohledu na počasí. Tento záměr se stal součástí i programu volebního sdružení Rajhraďáci a po volbách našel podporu i u velké většiny zastupitelů.

Jako jedině možné a zároveň i vhodné místo z hlediska zázemí, byly zvoleny tenisové kurty TJ Sokol Rajhrad. Celá realizace a i provoz probíhala a probíhá za spolupráce vedení Města Rajhrad, TJ Sokol Rajhrad a RAFK Rajhrad.

Prvním krokem bylo posílení přívodu elektrické energie do areálu tenisových kurtů a RAFK.

Tato akce byla součástí dlouhodobě plánované rekonstrukce elektrické sítě na Městečku a v ulici Tovární. Její realizací v roce 2016 byly podmíněny i ostatní termíny spojené s vybudováním kluziště, počínaje zahrnutím první části financování do rozpočtu Města Rajhrad na rok 2016.

V letních měsících roku 2016 pak proběhlo veřejné výběrové řízení, vítězem se stala firma BaP holding, a.s. s technologií ICEGRID.

Samotná výstavba z termínových důvodů dokončení výroby a kompletace kompresorové jednotky probíhala až na přelomu listopadu a prosince. Tento termín je problematický s ohledem na skutečnost, že montáž probíhá na antukových kurtech. Bohužel nastala nejméně vhodná situace, kdy tenisové kurty těsně před zahájením výstavby promrzly, a v den zahájení stavby kluziště se oteplilo a z antuky se stalo červené bláto.

Je to poučení pro příští roky, že je potřeba postavit kluziště ještě před příchodem prvních větších mrazů. Komplikací navíc byla i skutečnost, že na tenisové kurty není příjezd a jako provizorní příjezd jsme využívali průjezd přes areál RAFK s průjezdem na plochu mezi kurty a ramenem Svratky.

Mimo vlastní zařízení kluziště bylo nezbytné mimo jiné i vybudovat podium v prostoru pro veřejnost a provést řadu dalších prací. Brigádnicky je zajistili členové hokejového mužstva HC Opelík.

Přes všechny menší i větší peripetie se podařilo kluziště dokončit v termínu a dne 13. prosince 2016 bylo slavnostně otevřeno. Má rozměry 40 x 22m a je vybaveno mantinely a ochrannými sítěmi za hokejovými brankami.

Od tohoto dne slouží denně dětem, mládeži i dospělým. Ve všední dny dopoledne je hojně využíváno školami a to nejen rajhradskou Základní školou TGM, ale i školami z obcí sdružených v Mikroregionu Rajhradsko, tedy kromě Rajhradu i z Holasic, Opatovic, Popovic a Rajhradic. Obyvatelům těchto obcí je kluziště volně přístupné od 13,00 do 18,00 pro veřejné bruslení.

Kluziště vyžaduje každodenní údržbu. Ráno je třeba kluziště odemknout, dohlédnout na školy, které dopoledne kluziště využívají, odpoledne podle světelných podmínek rozsvítit světla a večer dohlédnout na hrabání, vyhazování a vymetání sněhu

O to se stará p. Jaroslav Maršálek, který se po dohodě se s Městským úřadem stal správcem kluziště.

Každý den večer je pak třeba kluziště shrabat a sníh vyházet a nejméně každý druhý den je i postříkat, o to se starají hokejisté, kteří využívají kluziště po 18h a po skončení hokeje zajistí popsané práce.

V minulých dnech se podařilo zrealizovat i rekonstrukce osvětlení kluziště, které provedla firma ELTODO. V současné době máme zapůjčenou i minirolbu a ověřujeme její využití.

Pořízení technologie mobilního kluziště do majetku Města Rajhrad je záležitost, která na dlouhé roky zcela zásadním způsobem rozšířila možnosti aktivního využívání volného času dětí, mládeže i dospělých v zimních měsících pro obyvatele Rajhradu a výše uvedených obcí.

František Ondráček Vladimír Ohlídal

Starosta města Rajhrad Starosta TJ Sokol Rajhrad