provozujeme

ZIMNÍ KLUZIŠTĚ MĚSTA

Kluziště otevřeme veřejnosti opět v prosinci 2018.