KDO JSME

Dovolte nám, abychom vás alespoň letmo seznámili s TJ Sokol Rajhrad.

Sokol byl založen v roce 1862 založením první sokolské jednoty v Praze. Největší zásluhy o založení se připisují dr. Miroslavu Tyršovi, profesorovi Univerzity Karlovy, a Jindřichu Fügnerovi, podnikateli. Základním principem sokolského programu je všestrannost, kdy cílem je zdokonalovat nejen tělesnou zdatnost, ale i kulturu ducha. Dnes je Česká obec sokolská (ČOS), jejíž součástí TJ Sokol Rajhrad je, čtvrtým nejpočetnějším spolkem ve státě s cca 180.000 členy. TJ Sokol Rajhrad má kolem 200 členů a z toho přes 70 předškoláků, žáků a dorostenců. Setkáváme se aktuálně v 17 oddílech, z nichž nejaktivnější jsou šachy, oddíl outdoorových aktivit, historický šerm a Věrná garda.

Sportovní a společenské aktivity se odehrávají především v sokolovně na adrese Rajhrad, Masarykova 305 a na přilehlém hřišti (nohejbal, plážový volejbal) a také na tenisových kurtech na Městečku (tenis, nohejbal, volejbal a počínaje zimou 2017 i bruslení a hokej na umělém ledě). Činnost jednoty řídí dvanáctičlenný výbor, v jehož čele je starosta Ing. Vladimír Ohlídal, CSc.

K organizování sportovní činnosti a udržování a rozvíjení sportovišť je zapotřebí nejen ochotných dobrovolných funkcionářů, ale také peněz, a proto bude Tvojí čestnou povinností hradit členský příspěvek, který činí u žáků, studentů a důchodců 200 Kč ročně, u ostatních 500 Kč ročně. Vedle toho se v oddílech, mimo mládežnické, platí oddílové příspěvky, jež se používají na úhradu provozních výdajů.

Pokud se rozhodnete vstoupit mezi naše řady, srdečně Tě vítáme, sestro, bratře,

v Tělocvičné jednotě Sokol Rajhrad. Pozdrav "Nazdar" a důvěrné oslovení patří k sokolským tradicím, kdy sokolové jsou si rovni a všichni si tykáme.

Za výbor jednoty se sokolským pozdravem nazdar!

Ing. Vladimír Ohlídal, CSc. JUDr. Jiří Žampach

starosta T. J. Sokol Rajhrad jednatel a vzdělavatel