Příprava kluziště v Rajhradě
na zimní sezónu 2018 - 2019.

Jak je obyvatelům Rajhradu i okolních obcí dobře známo, od zimní sezóny 2016 -2017 město Rajhrad vlastní mobilní, uměle chlazené kluziště.

Jako již před rokem se montáže kluziště ujali rekreační hokejisté, kteří v průběhu sezóny zajišťují i provozní údržbu.

Největší díl práce na stavbě odvedli členové dvou hokejových uskupení, HC Opelík a tzv. Farma RAFK, jejíž základ tvoří fotbalisté z B týmu RAFK. Těmto zdatně sekundovali mladíci ze skupiny Young boys pod vedením Petra Součka, účast brigádníků ze družstev Mantinels a ALL IN byla slabší.

Na tomto místě je třeba uvést, že cena za tyto práce prováděné dodavatelsky by činila 250.000,- Kč.

Pro ilustraci uvádím stručný popis postupu prací.

Rajhradské kluziště má rozměr 22 x 40 m, plocha tedy činí 880 m2. Začneme tím, že po celém jeho obvodu položíme trámky 12 x 12 cm. Na takto ohraničenou plochu antuky položíme tvrzený polystyren tlustý 2 cm, na který roztáhneme a slepíme igelit. Tak vznikne 12 cm vysoká, téměř vodotěsná vana. Na igelit poskládáme tzv. rošty, ve kterých jsou drážky na uložení plastových chladících hadic. Roštů je 6 960 a spolu s polystyrenem, hadicemi a ostatním materiálem jsou uskladněny v přístřešku za kurty. Do drážek v roštech rozvineme chladící hadice o průměru 2 cm, mezera mezi nimi je 3 cm. Délka hadic na celé kluziště je 20 km. Po připojení hadic na rozvaděče chladící kapaliny provedeme tlakovou zkoušku těsnosti 460 šroubových spojení. Poté je třeba načerpat do celého chladícího systému chladící kapalinu (glykol) o objemu 5 500 litrů. Následuje postavení mantinelů - tyto nejsou nijak předem dole upevněny, pouze sešroubovány k sobě a patky jsou následně zality v ledu. Na kratší strany kluziště se pak natáhnou sítě pro zachytávání puků.

Dále se musí připravit prostory pro veřejnost, kde je antuka pokryta deskami z voděodolné foliované překližky a na ni položeny gumové pásy, aby bylo možno v tomto prostoru chodit v bruslích, připravit podium pro parkování rolby a spoustu dalších prací.

Brigády započali v sobotu 20.10. a skončí zaledováním. Dosud se konalo 14 brigád, kterých se zúčastnilo 45 hokejistů.

Zaledování chceme zahájit 24.11. Na vytvoření potřebné vrstvy ledu je třeba přibližně 80m3 vody.

Věříme že naše úsilí ocenění zejména rodiče dětí, které mají v zimních měsících pohybovou alternativu k vysedávání doma u počítačů a tabletů, a to zdarma.

To nejdůležitější na závěr.

Otevření kluziště pro veřejnost předpokládáme v sobotu 1. prosince 2018.

Vladimír Ohlídal

Rajhradský zpravodaj 6/2018