Tenisové kurty jsou po rekonstrukci

Tenisové kurty TJ Sokol Rajhrad byly dokončeny v r. 1980. Byly budovány svépomocí a bez použití jakékoliv mechanizace, což se promítlo i na nerovnoměrné kvalitě podloží. I tak sloužili velmi dobře skoro celých 30 let. Bohužel v posledních letech se stále více začalo projevovat, že již došlo k splavení jemné škváry, která tvořila podklad antuky do spodních vrstev podloží. Výsledkem byl stav, kdy zejména po zimě ale i v průběhu letních měsíců se dostávalo na povrch velké množství kusů hrubé škváry a kamenů, které původně tvořily podklad jemné škváry. Z tohoto důvodu nebylo možné v posledních letech provádět ani částečnou výměnu antuky a byla opakovaně pouze přidávána. Důsledkem byl stav, kdy byla na kurtech velmi nerovnoměrná a již z části nepropustná vrstva antuky.

Dalším důležitým důvodem pro provedení rekonstrukce bylo vyrovnání a příprava povrchu tenisových kurtů pro výstavbu a provoz mobilního kluziště, kterou město Rajhrad ve spolupráci s TJ Sokol Rajhrad plánuje na kurtech realizovat od zimní sezóny 2016 -2017.

Z výše uvedeného důvodu požádalo vedení TJ Sokol Rajhrad orgány města Rajhrad o přidělení dotace na rekonstrukci povrchu tenisových kurtů.

Po přidělení dotace byla pro realizaci vybrána firma SIBERA SYSTÉM s.r.o. ze Staré Boleslavi, která má v České republice nejvíce zkušeností s podobnými pracemi.

Rozsah i cena prací byly dány i celkovou plochou tenisových kurtů, která je 2225 m2.

Přípravné práce, které prováděla firma SEKANINA-SEVUD s.r.o. z Měnína, představovaly skrývku a odvoz 120 m3 staré antuky, demontáž a odvoz 320 obrubníků, demontáž a odvoz sloupků a vybudování dočasného vjezdu na kurty v prostoru vedle antukárny.

Samotná rekonstrukce představovala navezení a vyrovnání 245 m3 nové podkladní škváry, usazení 141 metrů obrubníků, pokládku 2225 m2 tzv. patentní směsi, což je směs škváry a cihlářské hlíny, které bylo použito 4,8 tuny a položení 40 tun antuky na celou plochu. Dále byly osazeny nové sloupky.

Celková cena prací byla 1.129.977,- Kč.

Za TJ SOKOL Rajhrad bych chtěl orgánům Města Rajhrad poděkovat za finanční podporu i příkladnou spolupráci a věřím, že tenisové kurty budou nyní dobře sloužit dalších 30 let jak tenistům, tak i bruslařům z řad nejširší rajhradské veřejnosti.

Vladimír Ohlídal Starosta TJ Sokol Rajhrad